Стока в количката: 0
Сума: 000.00 лв
Лични предпазни средства, работно облекло, работни обувки и екипировка
Стандарти
 Степен на риска:
Контрол на вида изделие:Контрол на качеството:
клас Iнезначителни рисковесертификат от производителяизпитване CE на съответния вид от акредитирана лабораторияпод контрола на производителя
клас IIзначителни рисковепод контрола на производителя
клас IIIсмъртни рисковеконтрола на производството от оторизиран орган (изпитване на продукцията по система на качество EN 2900)
 
EN 420 Общи изисквания за защитните ръкавици
pH
Съдържание на хром
Размер
Функционалност
Паропроницаемост
Безопасност


Нива на предпазване
1
2
3
4
5

a b c d
EN 388 Механични рискове
     
а устойчивост на претриванеброй цикли>100>500>2000>5000 
b устойчивост на срязванеиндекс>1.2>2.5>5.0>10.0>20.0
c устойчивост на раздираненатоварване, N>10>25>50>75 
d устойчивост на перфорираненатоварване, N>20>60>100>150 
EN 388 Срязване чрез пробождане
Опит за срязване с метална ламела с маса 1050gr. пусната от височина 150mm.
EN 388 Статично електричество
Резултат: Специфично съпротивление със стойност между 10^6 и 10^9 W cm.


Нива на предпазване
1
2
3
4
5

a b c
EN 511 Ниски температури
     
а устойчивост на конвекционнен студТермична изолация на m2, Cdeg;/W>0.10>0.15>0.22>0.30
b устойчивост на контактен студТермична изолация на m2, Cdeg;/W>0.025>0.050>0.100>0.150
c проникване на вода - ниво 1 проницаемост минимум 30 mn. 


Нива на предпазване
1
2
3
4
5

a b c d e f
EN 407 Топлина и/или огън
     
а устойчивост на запалванепродължителност на съприкосновение с пламъка<20"<10"<3"<2" 
b устойчивост на допир до горещи повърхности>15 s100 °C250 °C350 °C500 °C
c устойчивост на конвенционна топлинатоплопреминаване>4">7">10">18"
d устойчивост на лъчиста топлинатоплопреминаване>5">30">90">150"
e устойчивост на малки пръски разтопен метал брой на капките необходими за достигане на температура 40°C>5>15>25>35
f устойчивост на големи пръски разтопен метал метал маса (gr) на разтопен метал необходим за предизвикване на повърхностно изгаряне>30>60>120>200
EN 374 Химически рискове
Защитен индекс, времето за което химичният продукт прониква през ръкавицата (min).
клас 1 > 10
клас 2 > 30
клас 3 > 60
клас 4 > 120
клас 5 > 240
клас 6 > 480
Ползване само при минимални рискове
Съобщение


  Проверка на данните